بازرسی کف مخزن Magnetic Flux Leakage (MFL)

بازرسی کف مخزن Magnetic Flux Leakage (MFL)

یکی از مهمترین پدیده‌های تخریب در صنایع نفت و گاز، پدیده خوردگی می‌باشد. مخازن ذخیره به عنوان یکی از کلیدی‌ترین تجهیزات هر سایت، همواره در معرض خوردگی ورق‌های فولاد کربنی کف مخزن می‌باشند که منجر به نشت مواد به محیط پیرامون خود می‌گردد که سبب آسیب به محیط زیست، اتلاف مواد ضنعتی و خسارات مالی و جانی می‌گردد. پدیده خوردگی کف مخزن می‌تواند به صورت خوردگی خارجی در تماس با خاک، و به صورت خوردگی داخلی در تماس با محصول، رخ دهد. سرعت وقوع پدیده خوردگی که منجر به کاهش ضخامت موضعی، کلی و حتی سوراخ گردد به عواملی مانند خورنده بودن خاک، نوع سرویس مخزن، دمای کاری و سایر شرایط و عوامل محیطی دارد. با توجه به عوامل گفته‌شده، بازرسی ادواری و منظم کف مخزن از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید با دقت و حساسیت انجام پذیرد.

بازرسی کف مخزن با روشهایی مانند التراسونیک انجام می‌پذیرفت که به علت زمانبر بودن آن، روش بازرسی نشتی شار مغناطیسی Magnetic Flux Leakage (MFL) به عنوان روشی سریع و کاربردی جایگزین گردید. آزمون MFL یک آزمون غیرمخرب است که براساس استانداردهای بین‌المللی API 653 Annex G, EEMUA 159, ASME Sec V Article 16 برای تجهیزات و موادی که جنس آنها قابلیت مغناطیس شدن را دارا باشد انجام می‌پذیرد. این آزمون با القای میدان مغناطیسی اشباع توسط یک مگنت دائم (پل) به درون قطعه و ورق و دریافت سیگنال‌هایی توسط سنسورهای موجود در تجهیز، بازرسی انجام می‌پذیرد. هرگونه کاهش در ضخامت ورق، یا وجود عیوبی مانند حفره، خوردگی و غیره، سبب بروز نشتی میدان مغناطیسی با چگالی‌های متفاوت می‌گردد. سیگنال‌های دریافت شده برای پردازش به کامپیوتر دستگاه ارسال می‌شود و ۲۴ عدد سنسورهای دستگاه، ولتاژهایی متناسب با بزرگی نشتی شار مغناطیسی و عیوب دریافت می‌کنند و درنهایت گزارشی از وضعیت عیوب براساس رنگ تهیه می‌شود. این روش قادر است بازرسی کف مخزن را با سرعت و حساسیت بالا و از روی سطوح بی رنگ با حداقل تمیزی کف مخزن SA2/SA2.5 و بدون آب، روغن، چربی و سایر آلودگی‌ها و یا سطوح با رنگ و عایق انجام می‌پذیرد. همچنین بعد از انجام آزمون‌ MFL، نیز برروی نقاط مشکوک، می‌باید آزمون ضخامت سنجی به روش التراسونیک (UT Thickness measurement – B-Scan) انجام شود و براساس نتایج حاصل‌شده و ضخامت باقیمانده ورق کف مخزن، تصمیم‌گیری در مورد تعمیر یا تعویض ورق‌ها را صورت داد. آزمون MFL توسط دستگاه MFE Enterprises می‌تواند با سرعت تا ۱m/s با عرض اسکن ۳۰cm و در طول نامحدود حتی برروی ورق‌هایی با اعوجاج انجام پذیرد که سبب بازرسی سریعتر و به سرویس برگشتن مخزن گردد. خروجی گزارشات دستگاه MFE Enterprises به صورت یک فایل که تصویری کلی از عیوب ورق‌های کل مخزن، درصد پوشش و انجام آزمون MFL و تعیین پراکندگی ماکزیمم عیوب برای هر ورق می‌باشد. همچنین برای هر ورق به صورت جداگانه، گزارشی از میزان پوشش و درصد و پراکندگی عیوب ارایه می‌گردد. در نهایت نیز فایل اکسل به صورت کلی برای تمامی ورق‌ها، برجسب درصد هرعیب و موقعیت مختصاتی آن به صورت کاملا اتوماتیک توسط دستگاه ارایه می‌گردد. میزان عیوب یافته‌شده براساس میزان خوردگی و کاهش ضخامت آنها به تفکیک رنگ از سبز تا قرمز برای درک بهتر ارایه می‌گردد. همچنین در فایل ارایه‌شده، موقعیت ساپورت‌ها، ورقهای تقویتی و لوله‌ها و تجهیزات ثابت نیز کاملا مشخص شده‌است. جزییات بیشتر از دستگاه MFE Enterprises در شکلهای زیر قابل مشاهده‌است.

 

بازرسی کف مخزن MFL