پیام خود را ارسال کنید



اطلاعات تماس


شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا


تهران- یوسف آباد،
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- نبش خیابان ۳۴،
پلاک ۲۸۲- طبقه دوم- ضلع جنوبی (زنگ سوم)
کد پستی: ۱۴۳۱۹۹۶۷۳۶

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۰۵۵۸۵

شماره فکس: ۰۲۱۸۸۷۲۱۴۷۶

ایمیل: info@irsa-inspection.com

www.Irsa-Inspection.com