بازرسی مخازن ذخیره طبق استاندارد API 653

در صنایع شیمیایی، مواد ارزشمند مانند بنزین یا گاز مایع، طی فرآیندهای مختلفی از مواد شیمیایی خام، مانند نفت خام جدا می‌شوند یا از آنها به وجود می آیند. چند راه برای انتقال مواد خام از منابع تامین‌کننده به واحد فرآیندی وجود دارد که بر حسب مورد و شرایط، از یکی از آنها مانند خطوط انتقال یا تانکر استفاده می‌گردد. همچنین محصولات تولیدی نیز به روش‌های مختلف به بازار داخلی یا خارجی عرضه می‌شوند. به دلایل زیادی از جمله یکسان کردن کیفیت محصول، انجام فرایندهای میانی و پایانی، اندازه‌گیری حجم محصول جهت فروش، امکان بارگیری و انتقال به تانکر یا کشتی در حداقل زمان ممکن و … مواد تولیدی را در مخازن یا تانک‌های مناسب ذخیره می‌نمایند. در نتیجه واحدهای پالایشگاهی وپتروشیمی جهت نگهداری مواد اولیه‌ی مورد نیاز، انجام فرایندهای میانی و پایانی و همچنین انبارکردن فرآورده‌های نفتی، نیازمند مخازن ذخیره هستند. به طور کلی مخازن ذخیره وظایفی مانند ذخیره مواد اولیه و خوراک واحدها، ذخیره و انجام فرایند میانی و یا نهایی بر روی مواد واسطه تولیدشده درفرآیندهای قبلی، ذخیره فرآورده‌ها، ذخیره مواد برای بارگیری و پخش، همسان نمودن کیفیت محصول و همچنین معیاری جهت اندازه‌گیری حجم خوراک و محصول تولید‌شده را دارا می‌باشد.

کلیه سازه‌های صنعتی از جمله مخازن ذخیره بایستی مطابق با دستورالعمل ارائه شده توسط کارفرما ساخته و بازرسی شوند. در بسیاری از موارد، حدود مجاز جهت بازرسی مخازن ذخیره اتمسفریک که بالاتر از سطح زمین ساخته می‌شوند براساس استاندارد API. 650 می‌باشد که ساخت مخزن باید مطابق با الزامات بیان شده و نقشه‌های ساخت می‌باشد. کلیه متریال و تجهیزات ارسال‌شده به سایت باید به دقت از لحاظ کمیت، اندازه و مشخصات با نقشه‌ها و اسناد ارسالی بررسی گردد و مطابق با دستورالعمل ناظر کارفرما انبار شوند. حمل ونقل متریال و جهیزات باید به دقت انجام شود تا آسیبی به آنها نرسد. کلیه متریال و تجهیزات جهت ساخت استفاده می‌شوند و باید قبل از استفاده به دقت چک شوند. این استاندارد حداقل الزامات را برای حفظ یکپارچگی مخازن ذخیره، اتصالات جوشی یا پرچ‌شده پس از قرارگیری در سرویس را فراهم می‌کند. این استاندارد مربوط به بازرسی، تعمیر، تغییر و بازسازی مخازن ذخیره فولادی مورد استفاده در صنایع نفتی و پتروشیمی‌ها می‌باشد. این استاندارد برای مخازنی کاربرد دارد که بر طبق استاندارد API 650 ساخته شده‌باشند.

شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا مفتخر است که خدمات بازرسی مخازن تحت فشار را با استفاده از تجهیزات مدرن و مطابق با استانداردهای بین‌المللی ارائه دهد. برخی از روش‌های بازرسی غیرمخرب ارایه‌شده توسط شرکت ایرسا به شرح زیر می‌باشد. بازرسی‌های متداول به روش‌های چشمی، مایع نافذ، ذرات مغناطیس، رادیوگرافی و التراسونیک می‌باشد. همچنین ، بازرسی‌هایی غیرمخرب پیشرفته به روش‌های Phased Array Ultrasonic testing (PAUT)، Time of Flight Diffraction (TOFD) در کنار بازرسی‌های C-scan corrosion mapping، Short Range Guided Wave Ultrasonic Testing (SRUT)، Acoustic Emission Testing (AE) انجام می‌پذیرد.