Partial Saturation Eddy Current (PSEC)

بازرسی جریانهای گردابی روشی است که بر روی مواد فرومغناطیس مانند فولادهای دوپلکس یا موادی که به میزان کمی خاصیت مغناطیسی دارند مانند Monel (آلیاژهای نیکل- مس) مورد استفاده قرار می گیرند. عیوب موضعی مانند کاهش ضخامت می تواند در این روش شناسایی و اندازه گیری شود. جریان گردابی می تواند هرگونه عیب داخلی و خارجی را شناسایی کند و آنها را از هم تمییز دهد. ترک ها را با توجه به اندازه و جهت گیریشان نیز می توان شناسایی و ارزیابی نمود . عیوبی که زیر ورق های ساپورت هستند نیز قابلیت شناسایی توسط این روش را دارند و می توان اندازه و محل عیب را مشخص نمود.

 

 Partial Saturation Eddy Current probe

 

بر روی موادی که قابلیت نفوذ جریانهای الکترومغناطیس در آنها وجود دارد، امکان استفاده از روش های متداول جریانهای گردابی وجود ندارد. دلیل این مسئله اینست که نفوذ جریانهای الکترومغناطیس سبب جلوگیری از نفوذ جریانهای گردابی می شود و باعث ایجاد علائم اشتباه می گردد. پراب استفاده شده در این روش شبیه به پراب جریانهای گردابی مرسوم و متداول است اما شامل آهنربایی می باشد که میزان اشباع مواد از جریانهای گردابی را اندازه گیری می کند.

 

اشباع مغناطیسی موادی با پایداری مغناطیس بالا می تواند سبب شود که این مواد رفتاری شبیه مواد غیرفرومغناطیس از خود نشان دهند و قوانینی مشابه با قوانین فیزیک برای جریانهای گردابی مرسوم (Conventional Eddy Current) به کار برده می شود که اطمینان از اشباع کامل مواد از جریانهای گردابی بسیار مهم است. تنها روشی که می توان با استفاده از آن از اشباع کامل اطمینان حاصل نمود، استفاده از لوله های کالیبراسیون می باشد که دقیقا خواصی مانند لوله های مورد بازرسی را دارا هستند. در این روش به دلیل اینکه آهنرباها می توانند نیروی کافی برای اشباع کامل مواد از جریانهای گردابی را تامین کنند، می توان لوله های با جداره نازک را مورد آزمایش قرار داد که در FSEC این قابلیت وجود ندارد.

از قابلیت های این روش بازرسی می توان به حساس بودن به حفره هایی با قطر ۱ میلیمتر در لوله های جداره نازک اشاره کرد. همچنین در این روش با توجه به دسترسی به اطلاعات تغییرات فاز برای اندازه گیری عیوب داخلی، می توان عیوب داخلی و خارجی را از هم جداگانه تشخیص داد. با کمک این روش می توان عیوب غیرحجمی مانند ترک را فارغ از اندازه و جهتگیری آنها شناسایی کرد. 

از محدودیت هایی که در این روش وجود دارد می توان به الزامی بودن تمیزی لوله ها و اهمیت آنها در تشخیص عیوب اشاره کرد. همچنین در این روش نمی توان اندازه عیوب داخلی و یا خارجی را دقیق بدست آورد. یکی از پارامترهای موثر در تشخیص عیوب نیز امپدانس سیم پیچ با تغییر در نفوذ پذیری و قدرت جریان گردابی است که می تواند بر روی انجام آزمون تاثیر بگذارد. تجربه و مهارت بازرس در انجام و تفسیر نتایج نیز عاملی تاثیرگذار در نتایج است.