Full Saturation Eddy Current ( FSEC )

بازرسی جریانهای گردابی اشباع کامل روشی است که بر روی مواد فرومغناطیس مانند فولادهای دوپلکس یا موادی که به میزان کمی خاصیت مغناطیسی دارند، مانند Monel (آلیاژهای نیکل – مس) مورد استفاده قرار می گیرند. عیوب موضعی مانند کاهش ضخامت در این روش بازرسی می تواند شناسایی و اندازه گیری شود. جریان گردابی می تواند هر گونه عیب داخلی و خارجی را شناسایی کند و آنها را از هم تمییز کند. ترک ها می توانند با توجه به اندازه و جهت آنها شناسایی و ارزیابی شوند. عیوبی که زیر ورق های ساپورت هستند نیز قابلیت شناسایی توسط این روش را دارند و می توان اندازه و محل عیب را مشخص نمود.

 

PSEC Probe

 

بر روی موادی که قابلیت نفوذ جریانهای الکترومغناطیس وجود دارد، امکان استفاده از روش های مرسوم جریانهای گردابی وجود ندارد. دلیل این مسئله اینست که نفوذ جریانهای الکترومغناطیس سبب جلوگیری از نفوذ جریانهای گردابی می شود و باعث ایجاد علائم اشتباه می گردد. پراب استفاده شده در FSEC شبیه به پراب جریانهای گردابی مرسوم و متداول است اما شامل آهنربایی می باشد که میزان اشباع مواد از جریانهای گردابی را اندازه گیری می کند.

 

 

PSEC

 

 

اشباع مغناطیسی موادی با پایداری مغناطیسی بالا، می تواند سبب شود که این مواد رفتاری شبیه مواد غیرفرومغناطیس از خود نشان دهند. در این مورد قوانین مشابه با قوانین فیزیک برای جریانهای گردابی مرسوم (Conventional Eddy Current) به کار برده می شود. تنها روشی که می توان با استفاده از آن از اشباع کامل اطمینان حاصل نمود، استفاده از لوله های کالیبراسیون می باشد که دقیقا خواصی مانند لوله های مورد بازرسی دارند. روش بازرسی FSEC معمولا برای لوله های فولاد کربنی با جداره نازک مورد استفاده قرار نمی گیرد. دلیل این موضوع اینست که آهنرباها نمی توانند نیروی کافی برای اشباع کامل مواد از جریانهای گردابی را تامین کنند. از قابلیت های این روش میتوان به تشخیص و تفکیک کردن عیوب داخلی و خارجی از هم می باشد. همچنین با کمک این روش که در فولادهای فرومغناطیس انجام می پذیرد، میتوان ترکهای موازی با محور لوله را شناسایی کرد.