Short Range Ultrasonic Testing (SRUT)

امروزه به دلیل توسعه روزافزون صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها، بازرسی قطعات و اتصالات در این صنایع به منظور اطمینان از سلامت قطعات و دستگاههای مورد استفاده ، از اهمیت بالا و ویژه ای برخوردار است. آزمونهای غیرمخرب فراصوت یکی از روش های توانمند و پرکاربرد در بازرسی قطعات و دستگاه های صنعتی می باشد.

در روش SRUT، امواج صوتی توسط پراب در سطح قطعه منتشر می شود که در صورت برخورد به ناپیوستگی برگشت داده شده و توسط پراب دریافت می شود. این روش برای آشکارسازی عیوب زیر نگهدارنده (Under Support) و یا خوردگی های سطح لوله می باشد. در این روش برای آنکه اسکن دارای دقت کافی باشد، پراب دستگاه دورتر از ناحیه بازرسی قرار می گیرد (معمولا برای Under Support).

 

 

SRUT روشی است که بر روی تیوب هایی به ضخامت ۶ تا ۲۵ میلیمتر قابل استفاده است و می تواند اندازه و مکان ناپیوستگی ها را با دقت ±۱۰% اندازه گیری کند. این روش می تواند ناپیوستگی هایی مانند انواع خوردگی و فرسایش را آشکار کند. به طورکلی ناپیوستگی های آشکار شده به صورت میزان ضخامت باقیمانده جداره گزارش می شود. 

 

قابلیت ها:

  • پراب های این روش از فرکانس ها چندگانه استفاده می کنند، بنابراین می تواند تمامی عیوب را شناسایی کند
  • اسکن سریع صفحات زیر نگهدارنده و دیواره های بتنی
  • روشی سریع، دقیق، قابل ردیابی و در دسترس می باشد
  • امکان اسکن در زوایای مختلف وجود دارد
  • اندازه گیری عیوب با دقت انجام می شود
  • تجهیزات قابل حمل
  • ارائه نقشه ی خوردگی برای مشاهدات یا تعمیرات آنی

 

محدودیت ها:

  • داخلی یا خارجی بودن عیب را نمی توان تفکیک نمود.
  • حداقل ۲ اینچ فضا برای قرار گرفتن پراب مورد نیاز است.
  • طول بیش از ۴۰ اینچ (۱ متر) را نمی توان اسکن نمود.

 

NDT  بازرسی NDT بازرسی غیر مخرب پیشرفته تست غیر مخرب پیشرفته