ECS Crack Inspection

بازرسی جریان گردابی سطحی (Eddy Current Surface Inspection) برای تشخیص عیوب سطحی و زیر سطحی در  مواد رسانا استفاده می شود.

این روش بازرسی غیر مخرب هیچ گونه خطری را به همراه ندارد و معمولا در صنایع مانند هوا فضا، ریل، خودرو، دریایی و تولیدات  استفاده می شود.

یکی از مزایای اصلی ECS این است که بازرسی نیاز به حداقل آماده سازی را دارد زیرا نیازی به حذف رنگ یا پوشش سطح نیست. بنابراین برای بازرسی سازه ها، قطعات و اجزای رنگی مناسب است.

تجهیزات تست جریان گردابی  بسیار سبک و قابل حمل، قابل اطمینان  هستند و می توانند ترک های بسیار کوچک را شناسایی کنند.

این تست برای ارائه نتایج سریع در سایت و در محل و بازرسی های کارخانه ها استفاده می شود. با استفاده از این سیستم می توان عیوب را پیدا کرده و بلافاصله گزارشات را تحویل کارفرما داد.

ECS اجازه می دهد تصمیم گیری سریع تر و مفید تر انجام شود. همچنین، سبک بودن دستگاه موجب می شود که انتقال آن ساده تر صورت گیرد و دسترسی به قسمت های پیچیده را بسیار آسان می کند.

تست جریان گردابی سطحی با استفاده از  القای جریان الکترومغناطیسی جهت تشخیص عیوب در مواد فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش با استفاده از سیم پیچ هایی که درون پراب قرار دارد، جریان الکترومغناطیس در جهت ضخامت به قطعه القا می شود و با برخورد این جریان الکترومغناطیسی با عیوب شدت آن تغییر می کند. با اندازه گیری میزان شدت این جریان الکترومغناطیس می توان اندازه عیوب و نوع آن را مشخص نمود.

انواع بازرسی ها می تواند با تست جریان گردابی سطحی انجام شود و معمولا برای تشخیص عیوب سطحی و نزدیک سطح، اندازه گیری ضخامت فلز و پوشش و طبقه بندی کردن فلزات بر اساس درجه و سختی آن مورد استفاده قرار می گیرد.

ECS

 

قابلیت ها:

  • یافتن ترک های سطحی و زیر سطحی
  • طبقه بندی مواد بر اساس ضریب نفوذ پذیری امواج الکترومغناطیس
  • سبک، قابل حمل و توان انجام تست در محل
  • ارائه نتایج فوری و انجام سریع تصمیم گیری
  • دقت بالا 
  • بازرسی نیاز به آماده سازی زیادی ندارد و از روی رنگ و پوشش نیز می توان آزمایش نمود.

محدودیت ها: 

  • سرعت کم انجام آزمایش
  • نیاز به بازرس با تجربه و آموزش دیده 
  • برای مواد فرومغناطیس نمی توان استفاده کرد.