Eddy Current Array Surface Inspection (ECAS)

بازرسی جریان گردابی آرایه ای سطحی (Eddy Current Array Surface Inspection) روش ارتقا یافته ی Eddy Current می باشد.

در این روش از تعداد کویل های بیشتری که بصورت متوالی در کنار هم قرار گرفته اند به منظور رفع اختلافاتی که ممکن است در ایجاد فاصله بین کویل ها صورت گیرد استفاده شده است. این ترتیب باعث می شود که جریان الکترومغناطیسی سراسری را روی سطح بصورت یکنواخت داشته باشیم. این روش بازرسی دارای حساسیت بیشتری نسبت به تست های دیگر است.

 

 

تکنولوژی ECAS می تواند عیب های سطحی و زیر سطح را در مواد به خوبی از همدیگر تفکیک کند.

پروب های ECAS نیز می تواند عیوب موجود در اشکال هندسی  پیچیده را یکباره تشخیص داده و امکان بازبینی آن را فراهم می کند.

تکنیک  ECAS به عنوان یک جایگزین مناسب برای سایر تکنیک های بازرسی سطحی در صنایع نفت، گاز، صنعت پتروشیمی، نیروگاهها، صنایع هسته ای، صنایع معدنی و صنعت هوافضا استفاده می شود.

این روش برتری بیشتری نسبت به تست های آلتراسونیک و آرایه فاز در تشخیص عیوب دارد، زیرا در این روشها  “dead zone” در نزدیکی سطح قرار دارد که توانایی تشخیص عیوب نزدیک به سطح را ندارند.

در برخی تجهیزات بدلیل خواص مواد و نوع سرویس مورد استفاده، امکان شکل گیری ترک بین دانه ای وجود دارد. با توجه به اینکه اغلب این ترک ها در سطح و نزدیک سطح اتفاق می افتد، از این روش بازرسی میتوان جهت تشخیص این ترک ها استفاده نمود.

بدلیل اینکه این روش بازرسی قابلیت ارائه نقشه سه بعدی از محل بازرسی و ذخیره سازی را دارد، از روش ECAS می توان برای تشخیص عیوب خوردگی و ترک استفاده نمود. همچنین می توان با انجام تست های دوره ای کنترل و پایش خوردگی و نرخ رشد ترک را اندازه گیری نمود.

کاربرد این روش در پیداکردن عیوب سطحی بسیار بالا می باشد که در بازرسی های جوش بر روی مخازن ذخیره و لوله، نقشه برداری در longerons و پوسته، و انجام بازرسی در توربین ها استفاده می شود.

 

 

استفاده از روش  ECAS برای تشخیص و مشخص کردن عیوب متداولی مانند:

 • خوردگی های سطحی
 • عیوب های زیرسطحی مانند ترک ها، حفره ها و تخلخل

 

قابلیت ها:

 • تشخیص ترک و عیوب سطحی و زیرسطحی
 • ارائه نقشه C-Scan 
 • تفسیر آسان 
 • ارائه سریع گزارش در محل 
 • تجهیزات قابل حمل
 • سرعت بالای بازرسی
 • امکان بازرسی سطح وسیعتر نسبت به ECT
 • کاهش احتمال خطا نسبت به ECT بدلیل استفاده از تعداد کویل بیشتر و نحوه چیدمان آنها

محدودیت ها:

 • عمق کم بازرسی
 • مواد فرومغناطیس را نمی توان با این روش بازرسی نمود