Near Field Array (NFA)

در صنعت نفت گاز به طور گسترده ای از تیوب های فین فن های هوایی استفاده می شود. این تیوب ها در اثر جریان مایعات درون آن و هوای کولرهای خنک کننده، دچار عیب می شوند که تشخیص و اندازه گیری عیوب داخلی بوجود آمده مانند حفره، فرسایش، tapper و ترک های احتمالی در آنها کار دشواری است.

تکنیک NFA یکی از روش های بازرسی مبتنی بر قوانین الکترومغناطیسی است که برای تشخیص ناپیوستگی بر روی سطوح داخلی لوله های فولاد کربنی مبدل های حرارتی و فین فن ها استفاده می شود. در تکنولوژی NFA، امواج الکترومغناطیسی به درون قطعه ارسال میشود و سپس امواج دریافتی مورد تحلیل و بازرسی قرار می گیرند. پراب این روش بازرسی دارای دو سیم پیچ بوبین دار می باشد. یکی از سیم پیچ ها برای تولید میدان نزدیک به دیواره عمل می کند، و دیگری برای دریافت میدان به کار می رود که توانایی تشخیص عیب و کاهش ضخامت دیواره را دارد. در درون پراب حداکثر دو ردیف از کویل های گیرنده قرار دارند که تمام سطح داخلی تیوب های فین فن را پوشش می دهند. این تکنیک بازرسی قابلیت تولید سیگنالهایی با کیفیت بالا دارد که نسبت سیگنال به نویز (Signal-Noise Ratio) در آنها در بهترین حالت قرار دارد و این اجازه را می دهد تا ترک های طولی و جانبی را نیز شناسایی کند. هم چنین بازرسی به روش NFA، امکان تصویربرداری C-Scan را نیز فراهم می کند که دارای سرعت اسکن بالاتری نسبت به برخی روش های بازرسی تیوب مانند IRIS می باشد. این روش امکان تشخیص دقیق و اندازه گیری عیوب کوچکی با ابعاد تقریبی ۱٫۸ تا ۳٫۲ میلیمتر را فراهم می کند. این روش در مقایسه با سایر روش های بازرسی تیوپ، به نسبت ساده می باشد. در پراب آن هیچ آهن ربایی وجود ندارد و بنابراین کارگذاری پراب درون تیوپ ها به راحتی امکان پذیر و کشیدن آن در داخل تیوب ها به سهولت انجام می پذیرد. این روش بازرسی مانند روش MFL به سرعت کشیدن حساس نیست و مانند IRIS نیازی به آب و ابزار پیچیده ای جهت تست ندارد.

از مزایای این روش می توان به بازرسی با سرعت بالا و ارائه تصویر C-Scan برای ارزیابی ابعاد عیوب و طبقه بندی آنها اشاره کرد. همچنین با کمک این روش می توان ترک های پیرامونی و طولی را با اندازه گیری دقیق عیوب بدون حساسیت به سرعت کشیدن پراب را تشخیص داد و نتایج قابل اعتمادی را بدست آورد. از محدودیت های این روش نیز می توان به عدم توانایی شناسایی عیوب خارجی اشاره کرد. از این روش برای بازرسی مواد غیرمغناطیسی نمی توان بهره برد و برای کالیبراسیون، نیاز به لوله هایی مشابه با ابعاد، اندازه و جنس قطعه مورد آزمایش می باشد.    

NFA