پرسشنامه بازرسی TOFD

کارفرمایان محترم، جهت ارائه درخواست بازرسی به روش TOFD لطفا پرسشنامه TOFD را از اینجا دریافت نموده سپس با تکمیل دقیق و کامل، آنرا برای این شرکت ارسال نمایید.

 

 

پرسشنامه TOFD

 

 

لوگو شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا