عضویت در انجمن مهندسی ایران

درباره انجمن مهندسی دریایی ایران

تأسیس انجمن مهندسی دریایی ایران پاسخی به نیازهای گسترده صنعت دریایی کشور در سالهای اخیر بوده است. اعضاء مؤسس انجمن پس از برگزاری جلسات مقدماتی موفق شدند در تاریخ ۱۹/۵/۷۷ مجوز تأسیس انجمن را از وزارت علوم, تحقیقات و فن‌آوری دریافت و پس از تـاریخ فوق شروع به عضوگیری نمایند. اهداف، شرایط عضویت، وظایف و فعالیت‌های انجمن که در قالب اساسنامه آن با تغییراتی در الگوی استاندارد انجمن‌های علمی ایران تعریف گردیده در اولین مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۱۸/۹/۷۷ به تصویب اعضاء آن رسید.

اهداف و فعالیت های انجمن

در حال حاضر انجمن بنا بر رسالت علمی و تخصصی خود فعالیتهای گوناگونی در جهت رشد و گسترش صنایع دریایی کشور انجام می‌دهد. همچنین انجمن در حد امکانات خود خدمات ذیل را به اعضای حقوقی و حقیقی ارائه می‌نماید :

 • پی‌گیری مسائل و امور مرتبط با صنایع دریایی در دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری.
 • برگزاری همایش‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی.
 •  چاپ و ارسال نشریه مهندسی دریا بصورت مستمر.
 •  چاپ و ارسال نشریه علمی ـ پژوهشی مهندسی دریا.
 • تهیه اخبار مربوط به صنایع دریایی و ارسال آن برای اعضای حقیقی و حقوقی بصورت هفتگی و مستمر از طریق آدرس الکترونیکی.
 •  ارائه اطلاعات علمی به اعضاء حقیقی و حقوقی.
 •  معرفی مراکز عضو در سایت اینترنتی انجمن به نشانی (www.iraname.ir).
 •  ارائه و چاپ اطلاعات شرکت‌های عضو انجمن در سالنامه جدید هر سال.
 •  دعوت از اعضاء حقوقی برای شرکت در همایش سالانه انجمن و سمینارها و جلسات تخصصی صنایع دریایی.
 •  نظرخواهی از اعضاء حقوقی و انعکاس پیشنهادات آنها در فعالیتهای انجمن و مسائل مرتبط با صنایع دریایی.
 •  ارائه تخفیف‌های ویژه برای اعضای حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات.

این لوگوی شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا می باشد.

       بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا