درخواست بازرسی خوردگی زیر ساپورت

درخواست بازرسی خوردگی زیر ساپورت

 

خوردگی در مناطق غیر قابل دسترس یکی از مهمترین عوامل خرابی در خطوط لوله می باشد. این شرکت با استفاده از کارشناسان و بازرسان با تجربه و تجهیزات مدرن، خدمات بازرسی خوردگی زیر ورق های ساپورت را با استفاده از روش بازرسی Short Range Guided Wave Ultrasonic testing ارائه می دهد. این خدمات خوردگی های موجود در داخل و خارج لوله ها را در محل های غیر قابل دسترس مانند زیر ساپورت ها، محل های دفن شده و پوشش داده شده با بتن را بصورت گرافیکی به نمایش در می آورد.

کارشناسان و بازرسان این شرکت جهت ارائه بهترین و موثرترین راهکار جهت بازرسی نیاز به اطلاعاتی دارند که در فرم زیر قابل بارگیری است. در صورت نیاز لطفا فرم را بارگیری نموده و پس از پر کردن به آدرس شرکت به نشانی info@irsa-inspection.com ارسال نموده و یا به شماره های ذکر شده در بخش تماس با ما ارسال نمائید.

دانلود فرم بازرسی خوردگی زیر ساپورت under support inspection form

بازرسی خوردگی خطوط لوله pipeline corrosion control  SRUT Short Range Guided Wave Ultrasonic Testing under support corrosion control support plate بازرسی غیرمخرب پیشرفته Advanced ndt