بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری، تعمیرات، تغییرات طبق استاندارد API 653

بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری، تعمیرات و تغییرات طبق استاندارد API 653

این استاندارد مربوط به بازرسی، تعمیر، تغییر و بازسازی مخازن ذخیره فولادی مورد استفاده صنایع نفتی و پتروشیمی ها می باشد. این استاندارد برای مخازنی کاربرد دارد که بر طبق استاندارد API 650 ساخته شده باشند.

این استاندارد حداقل الزامات را برای حفظ یکپارچگی مخازن ذخیره ، جوش خورده یا پرچ شده پس از قرارگیری در سرویس را فراهم می کند. این فقط برای حفظ یکپارچگی پایه ، کف ، پوسته ، ساختار ، سقف ، لوازم جانبی متصل شده و نازل های صورت به اولین فلنج ، اولین اتصال رزوه ای یا اولین اتصال پایان جوش مخزن اعمال می شود.

این شرکت با داشتن افراد با تجربه و تحصیلکرده و تجهیزات مدرن، بازرسی مخازن ذخیره را طبق این استاندارد به انجام می رساند. همچنین این شرکت همکاری های متعددی را با تیم خارجی دارای گواهینامه بین المللی API دارد و در صورت نیاز کارفرمایان محترم امکان استفاده از نفرات خارجی در تیم بازرسی وجود دارد.

Non-destructive testing Advanced NDT بازرسی غیرمخرب پیشرفته بازرسی مخازن ذخیره تعمیرات مخازن ذخیره