Partial Saturation Eddy Current (PSEC)

بازرسی جریانهای گردابی روشی است که بر روی مواد فرومغناطیس مانند فولادهای دوپلکس یا موادی که به میزان کمی خاصیت مغناطیسی دارند مانند Monel (آلیاژهای نیکل- مس) مورد استفاده قرار می گیرند. عیوب موضعی مانند افت ضخامت می تواند در این روش شناسایی و اندازه گیری شود. جریان گردابی می تواند هر گونه عیب داخلی و خارجی را شناسایی کند و آنها را از هم تمییز کند. ترک ها را با توجه به اندازه و جهت گیریشان می توان شناسایی و ارزیابی نمود . عیوبی که زیر ورق های ساپورت هستند نیز قابلیت شناسایی توسط این روش را دارند و می توان اندازه و محل عیب را مشخص نمود.

 

 Partial Saturation Eddy Current probe

 

بر روی موادی که قابلیت نفوذ جریانهای الکترومغناطیس در آنها وجود دارد، امکان استفاده از روش های متداول جریانهای گردابی وجود ندارد. دلیل این مسئله اینست که نفوذ جریانهای الکترومغناطیس سبب جلوگیری از نفوذ جریانهای گردابی می شود و باعث ایجاد علائم اشتباه می گردد. پراب استفاده شده در این روش شبیه به پراب جریانهای گردابی مرسوم و متداول است اما شامل آهنربایی می باشد که میزان اشباع مواد از جریانهای گردابی را اندازه گیری می کند.

 

اشباع مغناطیسی موادی با پایداری مغناطیس بالا می تواند سبب شود که این مواد رفتاری شبیه مواد غیرفرومغناطیس از خود نشان دهند و قوانینی مشابه با قوانین فیزیک برای جریانهای گردابی مرسوم (Conventional Eddy Current) به کار برده می شود. اطمینان از اشباع کامل مواد از جریانهای گردابی بسیار مهم است. تنها روشی که می توان با استفاده از آن از اشباع کامل اطمینان حاصل نمود، استفاده از لوله های کالیبراسیون می باشد که دقیقا خواصی مانند لوله های مورد بازرسی دارند.در این روش به دلیل اینکه آهنرباها می توانند نیروی کافی برای اشباع کامل مواد از جریانهای گردابی را تامین کنند، می توان لوله های با جداره نازک را مورد آزمایش قرار داد که در FSEC این قابلیت وجود ندارد.

 

قابلیت ها:

  • حساس به حفرات (pitting) در فولادهای کربنی تا قطر ۱mm.
  • دسترسی به اطلاعات تغییرات فاز برای اندازه گیری عیوب داخلی
  • برای لوله هایی با جداره های نازک قابل استفاده می باشد.
  • می تواند عیوبی مانند حفرات و از بین رفتن جداره تیوب را شناسایی کند
  • امکان تمییز میان عیوب داخلی و خارجی را دارا می باشد
  • عیوب غیر حجمی مانند ترک ها صرف نظر از اندازه و جهت گیری قابل شناسایی می باشد

 

محدودیت ها:

  • تمیزی لوله ها اهمیت به سزایی در تشخیص عیوب دارد.
  • در تعیین اندازه عیوب خارجی محدودیت وجود دارد
  • امپدانس سیم پیچ با تغییر در نفوذ پذیری و قدرت جریان گردابی می تواند بر روی انجام آزمون تاثیر بگذارد.
  • در این روش نمی توان عیوب را بطور دقیق اندازه گیری نمود.

 

علاوه بر مزایا و معایب اشاره شده در فوق، این روش محدودیت هایی نیز دارد. برخی از عیوب موجود در لوله نشانه هایی ایجاد می کنند که تفسیر نمودن آن بسیار دشوار است. بدین منظور به پرسنلی با دانش و تجربه کافی در این امر مورد نیاز است. دقت نتایج آزمون PSEC نسبت به روش مرسوم جریانهای گردابی کمتر است. البته این دقت وابسته به جنس و ابعاد لوله و نوع عیب می باشد.

در جدول ذیل مقایسه ای میان روشهای متداول بازرسی و شیوه PSEC بطور مختصر نشان داده شده است: