Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT)

این تست برای تشخیص عیوبی مانند ترک، عیوب جوش، اندازه گیری ضخامت و بازرسی خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه نتایج این آزمون قابلیت ذخیره سازی را دارد، می توان از این شیوه بازرسی برای پایش خوردگی و نرخ رشد ترک و همچنین تخمین عمر باقیمانده تجهیزات استفاده نمود.

ویژگی بارز این آزمون، کنترل و فعالسازی آرایه های مبدل های کوچک موجود در پراب و کنترل فرکانس آنها می باشد. پراب PAUT شامل تعدادی مبدل کوچک اولتراسونیک (پیزوالکتریک) است که هر کدام منحصرا می توانند وظیفه ارسال پالس امواج صوتی را بر عهده گیرند و سپس یک پرتوی متمرکز فراصوت تولید می شود.

امواج فراصوت را می توان به صورت الکترونیکی هدایت کرد و زاویه ارسال این امواج را تغییر داد. به این ترتیب می توان نمایش های دو و سه بعدی را تولید کرد که نشان دهنده اندازه و مکان هر عیبی است که در یک نمای برش داده شده نشان داده می شود. از آنجا که زاویه پرتو و تمرکز را می توان کنترل و دستکاری کرد، این روش از نظر سرعت و تشخیص عیب بسیار موثر است.

شیوه بازرسی PAUT اسکن الکترونیکی با سرعت بالا و بصورت خطی را ارائه می دهد. همچنین این روش قابلیت بازرسی پیشرفته از طریق نرم افزار کنترل ویژگی های امواج مانند فرکانس، و بازرسی در زوایای مختلف با یک پروب الکترونیکی کنترل شده را فراهم می کند.

در این روش قابلیت و تجربه اپراتور بسیار مهم می باشد. 

PAUTقابلیت ها:

 • امکان اسکن کردن از زوایای مختلف
 • قابلیت تفسیر آسان
 • سرعت بالای جمع آوری داده
 • ذخیره داده
 • قابلیت انجام مجدد بازرسی
 • زمان بین بازرسی های کاهش یافته
 • بازرسی صددرصدی در یک اسکن
 • اندازه گیری بهتر عیوب

 

کاربردها:

 • بازرسی جوش ها در محل
 • تهیه نقشه خوردگی
 • بازرسی جوش لوله و تیوب ها و مخازن
 • بازرسی اتصالات T
 • بازرسی جوش
 • نیروگاه برق
 • تست Nozzle