این تست از فرکانس بالای انرژی صوتی برای  ارزیابی رسانایی و اندازه گیری ها استفاده می شود.

بازرسی فراصوتی می تواند برای تشخیص عیوب یا ارزیابی آنها، اندازه گیری های چندبعدی، تعیین مشخصات قطعه و… استفاده شود.

انواع سیستم های بازرسی UT شامل واحد های عملکرد متنوعی مانند پالسر، مبدل و دستگاه های نمایشی است. پالسر یک دستگاه الکترونیکی است  که می تواند تپش های ولتاژ الکتریکی بالایی را تولید کند. فرکانس بالای انرژی فراصوتی که توسط مبدل تولید می شود، از طریق پالسر فرستاده می شود. انرژی صوتی وارد قطعه می شود و در درون قطعه به شکل موج هایی گسترش می یابد. هنگامی در درون شکل موج ناپیوستگی وجود داشته باشد(مانند ترک)؛ به این معنی است که آن قسمت از انرژی از سطح عیب منعکس شده است. سیگنال موج منعکس شده به وسیله ی مبدل به سیگنال الکتریکی تبدیل می شود و در صفحه نمایش نشان داده می شود. در برنامه کاربردی زیر، شدت سیگنال منعکس شده بر حسب زمان از سیگنال تولیدی تا وقتی که اکو دریافت می شود؛ نمایش داده شده است. زمان جابه جایی سیگنال می تواند رابطه ی مستقیمی با مسافتی داشته باشد که سیگنال سپری کرده است. اطلاعات مفیدی درباره ی محل ، اندازه، جهت و ویژگی های دیگر انعکاس را می توانیم از سیگنال بدست آوریم.

دستگاه تست آلتراسونیک

 

مزایا و معایب:

  • توانایی تشخیص و اندازه گیری عیوب داخلی 
  • برای اندازه گیری قطعات نازک یا ضخیم، زمان یکسانی نیاز است.
  • تنها دسترسی به یک سمت از قطعه برای تست کافی است.
  • خطر تابشی ندارد.
  • توانایی تشخیص عیوب سطحی در هرجهتی
  • مهارت و تجربه داشتن اپراتور ضروری است.
  • برخلاف رادیوگرافی، هیچ رکورد دائمی ای از بازرسی وجود ندارد.

 

تست آلتراسونیک