بازرسی به روش رادیوگرافی

در تست رادیوگرافی، از یک منبع تابشی از اشعه ایکس یا گاما استفاده می شود تا تصویری از ترکیب در یک فیلم عکاسی (به وسیله ی قرار دادن منبع تابشی در یک طرف ترکیب و قرار دادن فیلم در طرف دیگر آن) تولید شود. به دنبال قرارگیری در معرض تابش، فیلم پردازش می شود و سپس برای تفسیر بصری از تصویر، در یک صفحه روشن، نمایان می شود.

رادیوگرافی یک رکورد دائمی (فیلم ظاهر شده) ارائه می دهد که اصلی ترین مزیت این روش است و به طور گسترده برای تشخیص عیوب حجمی(سطحی و داخلی) استفاده می شود.

محدوده استفاده از X-ray از حدود۲۰ کیلو ولت تا ۲۰ مگا ولت است.(هرچه ولتاژ بیشتر باشد، پودر نفوذ کننده تابشی بزرگتر می شود و می توان ترکیبی با ضخامت بیشتر را تست کرد)رادیوگرافی گاما، با استفاده از منابع ایزوتوپ رادیواکتیو(مانند کبالت-۶۰ ، ایریدیوم-۱۹۲) انجام می شود؛ اگرچه معمولا حساسیت آن  کمتر از حساسیت بدست آمده از روش رادیوگرافی X-ray است. به علت قابلیت حمل بزرگتر، از این روش به طور عمده برای کارهای زمینی استفاده می شود.

قابلیت اعتماد و ارزش تفسیر تصاویر رادیوگرافی وابسته به وضوح، تقابل و تشخیص دقیق عیوب که برای بازرس بسیار مهم است، دارد.

نشانه ی کیفیت تصویر (IQI) بر روی یک قسمت قرار گرفته است؛ بنابراین تصویرش بر روی رادیوگراف ایجاد می شود و می توان یک استاندارد برای وضوح و تقابل تشخیص داده شود.

خطر استفاده از منابع رادیواکتیو  یک عیب تست رادیوگرافی است که نیازمند به اقدامات ایمنی شدید است، به این معنا که یک منطقه بزرگ در اطراف محوطه انجام تست RT(فیلم رادیوگرافی)، قبل از شروع هر بازرسی، باید بسته شود. با توجه به پیشرفت های جدید در تکنولوژی، منابع تابشی امن تری که برای بسیاری از بازرسی های RT مناسب است، ایجاد شده است.

 

پس از بازرسی، فیلم های رادیوگرافی بدست آمده توسط کارشناسان تفسیر می شوند. انواع تفسیر فیلم های رادیوگرافی به صورت زیر می باشد:

 • تفسیر فیلم رادیوگرافی جوش
 • تفسیر فیلم رادیوگرافی ریخته گری
 • تفسیر فیلم رادیوگرافی فورج
 • تفسیر فیلم رادیوگرافی دیجیتال

 

کاربرد های بازرسی به روش فیلم رادیوگرافی شامل:

 • ریخته گری و فورجینگ
 • بازرسی های داخلی و خارجی بویلر ها
 • پیستون ها، چرخ دنده ها، پیچ ها و…
 • قطعات تراشکاری شده
 • شیشه و پلاستیک
 • شکاف های جوش
 • قطعات تراشکاری دقیق
 • گواهی جوشکار
 • توانایی بازرسی لوله هایی با قطر از ۵ ۱/۲″ تا ۷۲″
 • طراحی شده برای کاربردهای دریایی و خارج دریایی
 • عملکرد در محیط های دور با زمین ناهموار
 • کارکرد در دماهای بسیار بالا