فوریه 27, 2020
25 امین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی […]