• بازرسی غیر مخرب پیشرفته 
  • Advance Non-Destructive Testing (ANDT)

تست‌های غیرمخرب در دو سطح متداول و پیشرفته، بخش عظیمی از بازرسی‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. این روش‌های بازرسی جهت اطمینان از سلامت و ایمنی قطعات و تجهیزات در صنایعی از جمله نیروگاهی، پالایشگاهی، حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تست‌ها بدون آسیب به کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. تست‌های غیرمخرب پیشرفته برای کنترل کیفیت قطعات و ماشین آلات در تمامی مراحل ساخت و تولید حتی در زمان کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. صاحبان صنایع به منظور اطمینان از استمرار عملیات بهره برداری و کیفیت محصولات تولیدی، با تست‌های غیرمخرب، آزمایش دستگاه‌ها و تجهیزات را انجام می‌دهند تا از ضررهای ناشی از عیوب قطعات، خرابی تجهیزات، آتش‌سوزی‌ها و انفجارات جلوگیری و ضمن حفظ سرمایه‌های هنگفت، ایمنی کارکنان را نیز تأمین کنند.

تست‌های غیرمخرب پیشرفته با به‌کارگیری تجهیزات و تکنولوژی به روز، اطلاعاتی سریع، دقیق با جزییات و پیوسته را فراهم می‌کند. استفاده از تست‌های غیرمخرب پیشرفته، احتمال بالاتری را در یافتن عیوب نسبت به تست‌های غیرمخرب متداول به دنبال دارد. شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا توانایی انجام تست‌های غیرمخرب پیشرفته را با بهره از بازرسانی با تجربه و آموزش دیده را دارد. شرکت ایرسا با جدیدترین متدهای بازرسی، برای شناسایی، تعیین و آنالیز نشانه‌های یافته‌شده‌ی براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی طبق نظر کارفرما، حاصل از تست‌های غیرمخرب پیشرفته اقدام می‌کند. از تست‌های غیرمخرب پیشرفته برای شناسایی و یافتن خوردگی، خوردگی زیرساپورت، ترک و ترک‌های هیدروژنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.