تناسب برای سرویس (FFS) Fitness For Service

صلاحیت ادامه سرویس (Fitness For Service) روشی استاندارد و مطمئن جهت تصمیم گیری درمورد ادامه سرویس دهی یک قطعه است.

ارزیابی FFS یک روش چند شاخه ای است که توانایی ادامه دادن قطعه به سرویس دهی را بررسی می کند و در مورد آن تصمیم گیری می کند. تجهیزات مورد بررسی می توانند معیوب یا دارای عیب باشد یا تحت شرایط عملیاتی دشوار تر از آنچه برای آن طراحی شده قرار گرفته باشند.

تناسب برای سرویس در مورد تعمیر، تعدیل، جایگزینی و یا از رده خارج نمودن تجهیزات، بحث می کند. همچنین با این روش می توان عمر مفید باقی مانده قطعه را نیز محاسبه کرد که این اطلاعات مفیدی جهت مشخص کردن بازه های زمانی مناسب بازرسی و تامین بودجه لازم به هنگام خارج نمودن قطعه از سرویس می باشد.

جهت انجام ارزیابی های مناسب برای سرویس دهی از استاندارد ۵۷۹ API  استفاده می شود.این استاندارد در ابتدا مخصوص صنایع پالایشی و پتروشیمی ایجاد شده بود ولی به تدریج کاربرد گسترده ای در سایر صنایع درمورد ارزیابی مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و سیستم لوله کشی یافت.

FFS شامل چندین بخش مهندسی است و نیاز به جمع آوری اطلاعات زیادی دارد.  به همین دلیل، معمولا یک فرد، که از دو نقطه نظر  تخصص و جمع آوری اطلاعات، قابل اعتماد باشد؛ سرپرست اجرای ارزیابی می شود.

در ارزیابی تناسب برای سرویس، بازرس نیاز است تا در حوزه های زیر مهارت داشته باشد:

 • آنالیز تنش
 • مهندسی متالورژی
 • آزمون های غیر مخرب
 • خوردگی
 • شرایط سرویس دهی
 • مکانیک شکست
 • احتمال و آمار

مزایا:

یکی از مهمترین فاکتور های هر شرکت، داشتن ایمنی است. اگرچه در پروسه هایی همانند انتقال، ذخیره مایعات و گازهای تحت فشار مقداری ریسک وجود دارد. با این حال همواره کمترین میزان خطر مد نظر است. در نتیجه، در طراحی هدف بر این است که بتوان از عملکرد ایمن مخازن تحت فشار، مخازن ذخیره و سیستم لوله کشی اطمینان حاصل نمود.

استاندارد های API 579  و ASME FFS-1 از جمله استاندارد های مورد استفاده در ارزیابی FFS است و نکات ایمنی را مورد بررسی قرار می دهند.از جمله آنها می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

 • بررسی توانایی سرویس دهی تجهیزات با افزایش عمر
 • بررسی امکان تخریب در حین سرویس دهی
 • بررسی توانایی ادامه ی سرویس دهی تجهیزات تا اولین خاموشی بعدی
 • مشخص کردن عمر استفاده از تجهیزات از طریق ارزیابی

با افزایش ایمنی و تشخیص تخریب یا عیوب، از هزینه های بالای ناشی از خاموشی های غیر برنامه ریزی شده و شکست های در حین کار جلوگیری خواهد شد و در نتیجه ی استفاده از این تکنولوژی، صرفه جویی های اقتصادی زیادی حاصل می شود. از طرفی دیگر، اگر عمر استفاده یک تجهیز از طریق این ارزیابی ها مشخص شود، آن قطعه می تواند در بازه های بین بازرسی سرویس دهی کند. همچنین زمانی که با برنامه ریزی دقیق، به صورت مداوم و مشخص قطعات جدید جایگزین شوند، به علت طول عمر بالاتر، خروجی سیستم افزایش یافته و در نتیجه سود خالص بیشتری بدست می آید.

انواع ارزیابی های انجام شده توسط FFS:

 1. ارزیابی خوردگی(خوردگی حفره ای)
 2. ارزیابی کاهش ضخامت عمومی و موضعی
 3. ارزیابی عیوب شبه ترک و شکست ترد در تجهیزات
 4. ارزیابی تاول و ترک های القایی هیدروژنی
 5. ارزیابی تخریب خزشی
 6. ارریابی تورق
 7. ارزیابی تورفتگی، بادکردگی، ترک
 8. ارزیابی تخریب های ناشی از آتش
 9. ازیابی جوش های غیر هم محور و اعوجاج پیوسته

Fitness for service تناسب برای سرویس صلاحیت ادامه سرویس