Magnetic Flux Leakage Testing (MFL)

آزمون نشتی شار مغناطیسی (Magnetic Flux Leakage) روشی است که برای بازرسی لوله ها و تیوب های ساخته شده از مواد آهنی و کربن استیل مورد استفاده قرار می گیرد. بدلیل محدودیت هایی که در توانایی اندازه گیری ابعاد عیب در این روش وجود دارد، معمولا از روشهای دیگری به عنوان مکمل این آزمون استفاده می شود و با آنها ادغام می گردد.

روش MFL حساس به عیوبی مانند حفره و شیار است. حفرات داخلی و خارجی را با این روش می توان شناسایی کرد. بسته به شکل و نوع پراب آزمون MFL، این روش می تواند میان عیوب داخلی و خارجی تمایز ایجاد نماید و همچنین میزان کاهش ضخامت داخلی لوله را در اثر از بین رفتن جداره لوله شناسایی کند. برای این تشخیص تمایز عیب داخلی و خارجی، پراب نیازمند تجهیز شدن به کویل ثانویه می باشد تا اثرات عیوب را تشخیص دهد و همچنین پراب دارای سنسور Hall-effect باشد.

پراب MFL  شامل یک آهنربای دائمی است که برای ایجاد شار مغناطیسی در یک منطقه از جداره ی لوله استفاده می شود. در صورت وجود عیوبی در منطقه مغناطیس شده، بر روی شدت میدان تاثیر می گذارند و سبب مقداری نشتی در شار مغناطیسی می گردد که این نشتی به سطح جداره راه پیدا می کند. میزان و محل نشتی میدان مغناطیسی توسط کویل ها و سنسورهای Hall-effect در درون پراب تقویت و شناسایی می شوند. 

اندازه و میزان نشتی میدان به شکل، ابعاد و محل قرارگیری عیوب، بستگی دارد که در زمان کشیده شدن پراب به سمت خود اندازه گیری انجام می پذیرد. سیگنالهای بدست آمده، اندازه و محل نشتی میدان و عیب را نشان می دهند و بنابراین شرایط و وضعیت لوله بر روی صفحه کامپیوتر مشخص می گردد.

از مزایای بازرسی تیوپ به روش MFL میتوان به حساس بودن این روش به عیب pitting در فولادهای کربنی، تشخیص عیوب داخلی و خارجی و شناسایی ترک های محیطی تیوپ اشاره کرد. از دیگر مزایای این روش، سرعت بالای آن است که می تواند بدون نیاز به تماس با سطح، سطوحی با پوشش تا ضخامت ۶ میلیمتر را بازرسی کرد. این روش بر روی لوله های جدار نازک نیز قابل استفاده است. از محدودیت های این روش نیز می توان به دقت کم آن در اندازه گیری عیوب و یا شناسایی ترکهای محور طولی اشاره کرد. همچنین محدودیت جنس در این روش وجود دارد که تنها بر روی مواد فرومغناطیس، بازرسی امکان پذیر است. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که بازرسی تیوب به روش MFL، به تنهایی برای بازرسی همه تیوب ها مناسب نیست و باید به صورت مکمل با روش های دیگری مانند IRIS نیز همراه شود.

 

بازرسی Magnetic flux leage  بازرسی تست غیر مخرب پیشرفته MFL