Magnetic Flux Leakage testing (MFL)

آزمون نشتی شار مغناطیسی (magnetic flux leakage) روشی است که برای بازرسی لوله ها و تیوب های ساخته شده از مواد آهنی مورد استفاده قرار می گیرد. بدلیل محدودیت هایی که در توانایی اندازه گیری ابعاد عیب در این روش وجود دارد، معمولا از روشهای دیگری به عنوان مکمل این آزمون استفاده می شود و با آنها ادغام می گردد. از مزایای روش MFL در بازرسی، توانایی استفاده آنها در تیوب های Aircooler است.

MFL حساس به عیوبی مانند حفره و شیار است. حفرات داخلی و خارجی را با این آزمون غیر مخرب می توان شناسایی نمود. بسته به شکل و ترکیب پراب MFL، این روش می تواند میان عیوب داخلی و خارجی تمایز ایجاد نماید و عیب کاهش ضخامت در اثر از بین رفتن جداره لوله را شناسایی کند. برای تمایز قطر داخلی و خارجی، پراب نیازمند تجهیز شدن به کویل ثانویه می باشد تا اثرات عیوب را تشخیص دهد. همچنین پراب دارای سنسورHall-effect می باشد.

 

پراب MFL  شامل آهنربای دائمی است که برای ایجاد منطقه شارش مغناطیسی در جداره لوله به کار گرفته شده است. عیوب بر مسیر منطقه مغناطیسی تاثیر می گذارند و سبب مقداری نشتی در شار مغناطیسی می گردد که به سطح جداره راه پیدا می کند. این منطقه نشت کرده توسط کویل ها و سنسورهای Hall-effect در درون پراب تقویت می شوند.

 

اندازه و مقدار منطقه نشتی به شکل، ابعاد و منطقه قرارگیری عیوب بستگی دارد که توسط سرعت کشش پراب به سمت خود اندازه گیری می شود. سیگنالها اندازه منطقه نشتی را نشان می دهند و بنابراین شرایط و وضعیت لوله بر روی صفحه کامپیوتر نمایش داده می شود.

 

قابلیت ها:

  • حساس به عیب pitting در فولادهای کربنی
  • برای لوله ها با جداره نازک قابل استفاده است
  • سرعت بالای بازرسی در سطوح وسیع و تشخیص خوردگی موضعی
  • بازرسی بر روی سطوح با پوشش تا ضخامت ۶ میلیمتر
  • یک روش بدون نیاز به تماس با سطح و در نتیجه ماده واسط
  • قابل شناسایی ترک های محیطی 
  • تشخیص داخلی یا خارجی بودن عیوب

 

محدودیت ها:

  • اندازه گیری عیوب دقت کمی دارد.
  • در شناسایی ترک های قرار گرفته در محور طولی بسیار ضعیف است.
  • تیوب هایی که جنس آن از مواد فرومغناطیس نباشد را نمی توان با این روش آزمایش نمود.

 

نکته: هیچ روش بازرسی به تنهایی برای بازرسی همه تیوب ها مناسب نیست و آزمون نشتی شار مغناطیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید با روش های دیگری مانند IRIS اجرا شود.

 

بازرسی Magnetic flux leakage  بازرسی تست غیر مخرب پیشرفته MFL