شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا، در سال ۱۳۹۶، در زمینه بازرسی و تست های غیر مخرب پیشرفته و متداول، در هر دو مورد خدمات و آموزش شروع به کار خود کرد.

خدمات ما، انجام آزمون های غیر مخرب رایج و پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، صنایع سیمان، صنایع آب و فاضلاب، صنایع دارویی و غذایی و امور آموزشی موارد فوق می باشد.

شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا با داشتن تجهیزات پیشرفته و به روز دنیا و کارشناسان آموزش دیده و با تجربه که دارای مدارک بین المللی در زمینه بازرسی می باشند، خدمات متنوعی را در زمینه بازرسی تیوب (تیوب های کولرهای هوایی، مبدل های حرارتی، بویلرها)، مخازن (تحت فشار و ذخیره) و جوش ارائه می دهد. برخی از این خدمات (مانند NFA,  MFL, SRUT, ECA و …) برای اولین بار در کشور توسط این شرکت به انجام رسیده است.

از جمله خدمات بازرسی پیشرفته قابل ارائه توسط این شرکت:

 • Near Field Array Testing (NFA)
 • Magnetic Flux Leakage (MFL)
 • Remote Field Testing (RFT)
 • Eddy Current Testing (ECT)
 • Eddy Current Array Testing (ECA)
 • Internal Rotary Inspection System (IRIS)
 • Pulsed Eddy Current Testing (PECT)
 • Short Range Guided Waves Ultrasonic Testing (SRUT)
 • و دیگر خدمات

شرکت بازرسی فنی و پایش خوردگی ایرسا

  اخبار سایت