بازرسی چشمی متداول‌ترین روش بازرسی غیرمخرب است که برای ارزیابی کیفی قطعات و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد که انجام آن به نسبتا ساده و کم هزینه می‌باشد که با حداقل تجهیزات نیز انجام پذیر است و می‌توان اطلاعات مهمی در مورد نمونه‌ها و تطابق آن با مشخصات فنی‌شان بدست آورد. بازرسی چشمی اولین مرحله‌ی بازرسی در هریک از روش‌های غیرمخرب می‌باشد که می‌توان در این روش، علاوه بر تشخیص عیوب، مشکلات احتمالی مربوط به تولید در مراحل مختلف ساخت را می‌توان شناسایی کرد که این شناسایی صحیح می‌تواند موجب صرفه جویی در هزینه‌ها شود.

بینایی خوب بازرس در شرایط نوری استاندارد از ملزومات مهم بازرسی به این روش است که با تجهیزات کمکی از جمله انواع گیج‌ها، بورسکوپ و یا دیگر وسایل کمکی انجام می‌پذیرد. بازرسی قطعات و تجهیزات معمولا شامل ارزیابی کمی و کیفی اتصال نیز می‌شود. از انواع گیج‌های بازرسی چشمی نیز می‌توان به Fillet، AWS، Cambridge، Hi-Lo اشاره‌کرد.

بازرسی چشمی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود که در روش مستقیم، بازرس فقط از چشم خود برای مشاهده سطح و ناپیوستگی‌ها استفاده می‌کند و در روش غیرمستقیم، بازرس از انواع وسایل مختلف مثل دوربین، ذره‌بین و یا بورسکوپ جهت بازرسی استفاده می‌کند.

از مزایای بازرسی چشمی می‌توان به سرعت بسیار بالا، کم هزینه بودن، قابلیت انجام در تمامی شرایط، قابل حمل بودن تجهیزات آن اشاره کرد و در مقابل برخی از محدودیت‌های آن را نیز می‌توان به وابستگی زیاد به مهارت و سلامت چشم اپراتور، عدم توانایی تشخیص عیوب داخلی و زیرسطحی و نیازمند به داشتن روش مکمل برای بازرسی دقیق‌تر اشاره کرد.