C-Scan Corrosion Mapping

C-Scan Corrosion Mapping یکی از تکنیک های بازرسی امواج فراصوتی می باشد که تغییرات در ضخامت مواد به سبب خوردگی را شناسایی نموده و بصورت نقشه در می آورد.

خوردگی به معنی از بین رفتن مواد فلزی توسط عوامل شیمیایی یا الکتروشیمیایی می باشد. این عوامل معمولا از محیط (اغلب توسط آب)، و گاهی اوقات توسط دیگر مواد ناشی می شوند.

چند نوع خوردگی وجود دارد:

 • خوردگی یکنواخت که بطور هموار در سطح گسترش می یابد.
 • خوردگی حفره ای که بصورت ناهمواری می باشد و مناطقی با عمق کم ایجاد می کنند.
 • خوردگی بواسطه پوسته شدن که در دانه های کشیده شده بواسطه عملیات شکل دهی اتفاق می افتد.
 • خوردگی درون دانه که در طول مرزدانه رشد می کند.

عیوب خوردگی را می توان با استفاده از پراب صفر درجه اولتراسونیک، بازرسی جریان های گردابی (Eddy Current Array) و یا TOFD بصورت نقشه در آورد.

این تکنیک ضخامت مواد را با استفاده از امواج فراصوت بصورت نقشه ترسیم می کند. تغییرات در ضخامت مواد به سبب خوردگی را می توان به این شیوه شناسایی نمود.

برای تهیه نقشه خوردگی اسکنر بصورت اتوماتیک یا شبه اتوماتیک برای بررسی سطح آزمایش استفاده می شود.

این روش بطور گسترده ای در صنایع نفت و گاز و صنایع هسته ای برای بازرسی خطوط لوله، خطوط انتقال، منابع ذخیره سازی و راکتورها مورد استفاده قرار می گیرد.

در بخش صنایع فضایی، این روش اغلب برای بازرسی مواد کامپوزیتی بکار برده می شود. نتایج برای این روش قابل تکرار است و مزیت ارائه گزارش اندازه و محل قرار گیری عیب را دارد که باعث می شود با بررسی مجدد و بررسی نتایج، مسیر رشد ترک و نرخ خوردگی را می توان تحلیل نمود.

 

corrosion mapping

کاربرد ها:

 • مواد آهنی وغیر آهنی را می توان بازرسی نمود
 • دقت در اندازه گیری با تلرانس ± ۲ mm
 • سرعت اسکن ۱۰۰ mm × ۵۰ mm بر ثانیه
 • قدرت نفوذ بالا
 • این روش تنها به یک سطح از قطعه نیازمند است.
 • عدم وجود خطرات برای محیط زیست و افراد
 • نتایج به سرعت قابل حصول هستند و تحلیل پیچیده ای نیاز ندارد.

 

محدودیت ها:

 • نیاز به منبع برق با ولتاژ ۱۱۰V – 240V
 • ماده مورد آزمایش می بایست قابلیت نفوذ صوت را داشته باشد.
 • سطح مورد آزمایش باید تمیز بوده و عاری از هرگونه رسوب و … باشد.
 • شکل قطعه می بایست بگونه ای باشد که بتوان دستگاه را بر روی آن نصب نمود.
 • تکنسین انجام آزمایش باید با تجربه باشد.
 • نتایج برای ضخامت های زیر ۶ میلیمتر قابل اتکا نمی باشند.
 • قطعات با دمای بالا را نمی توان بازرسی نمود.
 • قطعات می بایست در برابر آب مقاوم باشند. زیرا کوپلنت مورد استفاده در این روش بر پایه آب می باشد.

 

corrosion mapping

 

 

Phased Array Ultrasonic testing بازرسی تست غیر مخرب پیشرفته