مهر ۱۹, ۱۳۹۹

امضا تفاهم نامه همکاری با ستاد معاینه فنی ساختمان کشور

این تفاهم نامه در راستای همکاری با ستاد مرکزی معاینه فنی ساختمان کشور در جهت پیشگیری از حوادث ناگوار و کاهش خسارات ناشی از آن در […]